Sponsorlu Reklamlar

2 Nisan 2015 Perşembe

ASAL SAYILAR - ASAL ÇARPANLARA AYIRMA - TAM BÖLEN SAYISI - BÖLME İŞLEMİ ve BÖLÜNEBİLME KURALLARI

-Her zaman 1 ve kendisinden başka pozitif böleni olmayan 1 den büyük doğal sayılara daima asal sayı denir.

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 sayıları ise her zaman birer asal sayıdır.

-En küçük asal sayı ise daima 2 dir. 2 den başka hiçbir şekilde çift asal sayı yoktur.NOT :
Daima 1’ den başka pozitif ortak böleni olmayan doğal sayılara her zaman aralarında asal sayılar denilmektedir.

Örnek olarak 9 ve 14 sayıları aralarında asaldır.

12, 21 ve 35 sayıları ise aralarında asal sayılardır.

UYARI :

Her zaman 1 ile bütün sayılar aralarında asal sayılmaktadır.


ASAL ÇARPANLARA AYIRMA

a, b ve c birbirinden farklı asal sayılardır.  x, y ve z pozitif tamsayılar olduğunda, A sayısının,
A=ax by cz şeklindeki yazılımına A sayısının asal çarpanlara ayrılmış biçimidir. Bu biçime getirmek için yapılan işleme asal çarpanlara ayırma işlemi denilmektedir.TAM BÖLEN SAYISI

a, b ve c birbirinden farklı asal sayılardır.  x, y ve z pozitif tamsayılar olduğunda,
Asal çarpanlarına ayrılmış olan A=axbycz sayısı verildiğinde,
A sayısının, Pozitif tam bölenlerinin sayısı ise; (x +1) (y +1) (z +1)

-Bir sayının pozitif bölenlerinin sayısı ise negatif bölenlerinin sayısına daima eşit olacaktır.

-Tam bölenlerinin sayısı ise şu şekilde olacaktır.  2(x +1) (y +1) (z +1)
Örneğin, 720 sayısını inceleyediğimizde,
720=24.32.5 sayısının,

-Pozitif tam bölenlerinin sayısı,
(4 + 1) (2 + 1) (1 + 1) = 30 bulunur.

-Negatif bölen sayısı ise, pozitif bölen sayısına eşit olduğundan 30 dur.

-Tam bölenlerinin sayısı ise,
2 (4 + 1) (2 + 1) (1 + 1) = 60 olur.

-Asal olmayan pozitif tam bölenlerinin sayısını bulunmak istendiğinizde, 720’nin çarpanlarından 2, 3 ve 5 sayıları asal olduğundan pozitif bölen sayısından 3 çıkarılacaktır.
30 – 3 = 27 olmaktadır.

-Asal olmayan tam bölenlerinin sayısı ise, 720’nin tam bölenlerinin sayısından asal sayıların sayısı çıkarılacaktır.
60 – 3 = 57 olacaktır.

-Tam bölenlerinin toplamı her zaman sıfır olmaktadır.

-Asal olmayan tam bölenlerinin toplamı ise, asal sayıların toplamlarının negatif işaretlisi olacaktır.

– (2 + 3 + 5) = –10 olacaktır.
Konunun Devamını Oku!

28 Ağustos 2011 Pazar

2 İLE BÖLÜNEBİLME

2 İle Bölünebilme

Birler basamağındaki rakamı çift olan sayılar 2 ile tam bölünür.

Tek sayıların 2 ile bölümünden kalan 1 dir.

Konunun Devamını Oku!

3 İLE BÖLÜNEBİLME

3 İle Bölünebilme

Rakamlarının sayısal değerleri toplamı 3 ün katı olan sayılar 3 ile tam bölünür.

Bir sayının 3 ile bölümünden kalan, rakamlarının toplamının 3 ile bölümünden kalana eşittir.

Konunun Devamını Oku!
Matematik Dersi Lise Ödev Paylaşımları - Ödev Sitesi

Domain istanbul escort
 
Bedava Oyunlar